skip to Main Content
Test Af En Billig Hjemmeside

Test af en billig hjemmeside

En billig hjemmeside kan laves i to udgaver, en almindelig hjemmeside kodet i HTML5 og en hjemmeside kodet til AMP.

Hastighed betyder meget i forbindelse med indeksering i søgemaskiner, derfor har jeg testet netop hastigheden for at sammenligne resultaterne. Jeg har lavet samme hjemmeside i almindelig udgave, og i AMP. Begge udgaver er lavet uden nogen form for yderligere optimering, hvilket normalt udføres inden en hjemmeside lægges online. Yderligere optimering består i optimering af koden og billeder. Netop billeder kan fylde meget, og jo mere de fylder, jo længere tid er en browser om at vise siden.

AMP er et Open Source projekt med formålet at optimere hjemmesider til mobile enheder – at gøre hjemmesider hutigere at indlæse

Til de to hjemmesider er der indsat billeder som samlet fylder ca. 9MB – normalt er det ikke hensigtsmæssigt at bruge så store billeder, men for at sammenligne de to udgaver af en billig hjemmeside på helt basale vilkår, er billederne ikke optimeret. En optimering af billederne vil betyde en besparelse på ca. 7 MB, hvilket vil gøre indlæsningen af siden betydelig hurtigere.

Hvis du tidligere har testet hastighed på en hjemmeside er du sikkert bekendt med, at netop billeder betyder meget. En test af hastigheden i Google’s Pagespeed vil ofte vise hvor store besparelse der kan opnås ved at optimere billeder, samtidig har det indflydelse på den score, som Google tildeler siden.

I resultatet bør det bemærkes, at selvom billederne ikke er optimeret, så tildeles begge udgaver en rigtig god score

 

Der er ingen tvivl om at Google ser AMP som et alternativ til en hjemmeside, forstået på den måde at en AMP side skal vises til mobile enheder, og en almindelig hjemmeside skal vises til andre enheder. Ud fra dette synspunkt bør der derfor være 2 hjemmesider, en i AMP og en almindelig. Men ud fra scoren der opnås på en almindelig hjemmeside, som vist herunder, mener jeg ikke det er aktuelt for en billig hjemmeside. Det kan være på tale hvis man bruger et CMS system som fx. WordPress, at mobile enheder ser en AMP side.

Testsiderne er lagt på https://test.j-web.dk/amp – klik på billedet her for at gå til testsiderne

Sammenligning af AMP og Almindelig hjemmeside

Se testsider og testresultater for sammenligning af en AMP side og en almindelig side

 

Her er testresultaterne, først AMP udgaven:

Testresultat af en billig hjemmeside i AMP

 

og her er resultatet fra den almindelige udgave:

 

Testresultat af en billig hjemmeside i almindelig udgave

 

Det er ikke den store forskel der er i resultatet her, men AMP scorer dog bedst. Den er lidt længere tid om at blive hentet ind i browseren. Samtidig har den almindelige udgave flere forspørgsler, 22 mod 17. Dette skyldes at AMP har begrænset funktionalitet. Hvis du tester de to sider vil du se at AMP udgaven skifter ‘hårdt’ mellem billedvisninger, når der klikkes ‘Videre’, mens den almindelige udgave af en billig hjemmeside har en flydende overgang imellem skift. Denne funktionalitet har AMP ikke på tidspunktet for denne test. Det kommer muligvis på et senere tidspunkt, men husk at AMP har til formål at optimere til mobile enheder; her prioriteres hastighed frem for funktionalitet.

Resultatet af testen er derfor nærmest ikke-mærkbar. Begge udgaver af en billig hjemmeside præsterer godt med yderst tilfredsstillende scorer. Testen her kan derfor ikke medvirke til at afgøre, om en billig hjemmeside skal laves i AMP eller som almindelig udgave, det må afhænge af hvad siden skal bruges til, samt hvad der ønskes af funktioner på siden.

 

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *